v.v. Terschuurse Boys v.v. Terschuurse Boys v.v. Terschuurse Boys v.v. Terschuurse Boys
v.v. Terschuurse Boys

KNVB Technisch Jeugdcoordinator Bedankt en door

KNVB Technisch Jeugdcoordinator Bedankt en doorBeste collega’s en andere bij het jeugdvoetbal betrokkenen, Bedankt! voor datgene wat jullie samen met veel anderen hebben gerealiseerd t.a.v. 6 tegen 6. In een periode van een half jaar (vanaf januari tot juli) alle (landelijk ruim 9.000!) onder 9-teams i.p.v. 7 tegen 7 6 tegen 6 laten spelen; voor het (in mijn ogen) realiseren van een prima (plezierige en bij de kinderen passende) voetbalsfeer rond de wedstrijdjes 6 tegen 6; voor al die trainingen, wedstrijden en andere activiteiten die jullie voor alle jeugdteams georganiseerd hebben; voor jullie rol richting het overige jeugdkader dat ook een prachtige bijdrage heeft geleverd; voor al die andere zaken die gedurende een half jaar voetballen voor komen en door jullie opgepakt zijn; voor het prettige contact. Door! Wij, jullie en wij samen moeten weer door! Omdat stilstand achteruitgang, kinderen en vrijwilligers het beste verdienen en er her en der (bij verenigingen en ook bij de KNVB) uitdagingen zijn die nóg beter kunnen (of moeten?), jeugdvoetballers/sters nog meer plezier en ontwikkelingsmogelijkheden bieden en bijdragen aan het behoud van jeugdleden en vrijwilligers. Voorbeelden daarvan zijn: het (intern of extern) opleiden en door ontwikkelen van trainers en coaches; het per jaargang/geboortejaar indelen van teams; het samenstellen van gelijkwaardige poules; 6 tegen 6-wedstrijdjes nog beter (organisatorisch, spelregeltechnisch, t.a.v. de begeleiding en de rol van ouders, opa’s enz.) laten verlopen. Zie bijlage; het ontwikkelen van een opleidingsvisie (speelwijze, het leerbaar maken daarvan, de functie van wedstrijden daarin, de rol van het kader enz.) binnen de vereniging; het informeren, begeleiden en opleiden van beginnende trainers en coaches; het verspreiden van de online assistent-trainer Rinus en het verder ontwikkelen daarvan; het vergroten van de ouderbetrokkenheid; … Waar mogelijk, gewenst of nodig wil ik daar vanuit mijn functie als KNVB Technisch Jeugdcoördinator graag een bijdrage aan leveren door met jullie in gesprek te gaan en eventueel samen (vervolg)activiteiten, opleidingen of … te gaan organiseren. Een mooi voorbeeld daarvan is een basismodule die wij verenigingen voor minimaal 10 tot maximaal 20 trainers en/of coaches kunnen aanbieden waarbij zowel de inhoud, maar ook de planning aangepast kan worden aan het jeugdvoetbalbeleid van de vereniging. Deze opleiding bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur en kost, ongeacht het aantal deelnemers, € 500,-. Zie ook de bijlage(n). Sinds kort heb ik een extra mogelijkheid om verenigingen te kunnen ondersteunen. Ik kan twee collega’s (Frank van Huet en Sander Rosink) als KNVB-Projectmedewerker gratis inzetten om één of meerdere activiteiten binnen verenigingen te verzorgen. Voorbeelden daarvan zijn: themabijeenkomsten voor trainers, coaches, ouders en eventuele andere groeperingen, aftrapbijeenkomsten, ontwikkelbijeenkomsten, … Interesse? Neem gerust contact met mij op.

HOSTING
Hosting realisatie door Zeptor
WEBDESIGN & REALISATIE
Webdesign en technische realisatie door GPC Systems